Kontakt

Informacje

Polonica D.com Sp. z o.o. Spółka Komandytowo –Akcyjna

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KI.X NS-REJ.KRS/7895/14/212
KRS 0000430075, NIP 517-036-00-88, REGON 180877870
Kapitał Zakładowy 1 050 000 PLN

Polonica D.com Sp. z o.o.S.K.A
ul. Tarnowska 60
25-394 Kielce

Telefon: 667 669 929
E-mail: deweloper@polonica.com.pl

Formularz kontaktowy