O inwestorze

Inwestor

Właścicielem inwestycji „Zielone Wzgórza Kielce” jest Polonica D.com Sp. z o.o.S.K.A. – lokalny producent i dystrybutor kompletnych systemów dachowych, firma działająca od 2012 r. aktywna zarówno na rynku krajowym jak i zagranicą.

W chwili obecnej budowane jest 12 mieszkań w zabudowie szeregowej natomiast Inwestycja przewiduje sukcesywną rozbudowę osiedla.

Polonika D.com Sp. z o.o. Spółka Komandytowo –Akcyjna

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KI.X NS-REJ.KRS/7895/14/212
KRS 0000430075, NIP 517-036-00-88, REGON 180877870
Kapitał Zakładowy 1 050 000 PLN